Záruční podmínky a servis

Na bazén samotný poskytujeme záruku 5 let.

Na zastřešení poskytujeme záruku 2 roky.

Na příslušenství dle typu poskytujeme záruku 2-10 let.

Na vinařské a jiné nádoby a atypické výrobky 2 roky. 

Ke každému bazénu nebo zastřešení příslušenství faktura obsahující jednotlivé položky a záruční dobu, popis a návod k obsluze filtračního nebo protiproudového zařízení, světel, zastřešení, ostatního příslušenství, bazénový slabikář k ošetřování bazénové vody a schéma a návod k usazení bazénu včetně popisu stavebních prací. 

Při sestavování filtrace a dalšího příslušenství se snažíme o to, aby v případě poruchy byl každý jednotlivý díl lehce demontovatelný a nekomplikoval a neprodražoval opravu. 

V případě poruchy neprovádějte, prosím vlastní opravy, ale telefonicky nás kontaktujte. Jinak se vystavujete možnosti ztráty záruky. 

Případně poruchy v záruční době Vám odstraníme v co nejkratší době, pokud možno do 48 hodin v ČR a SR. 

Taktéž provádíme pozáruční servis, jehož cena je vypočítávána dle povahy a náročnosti opravy a vzdálenosti od sídla naší firmy. Vždy nás, prosím kontaktujte telefonicky.