Návod na usazení bazénu

Bazén je nutno usadit na železobetonovou desku tlustou 10 – 15 cm v závislosti na druhu zeminy. Rozměr této desky musí přesahovat o 20 cm na každé straně vnitřní rozměry daného bazénu; v případě větších bazénů montovaných přímo u zákazníka je nutný přesah 60 cm. Na tuto desku je potřeba položit geotextilii 500 g/m2 , na kterou ukládáme bazén, nejlépe obložený 3 cm tlustým stabilizovaným styrodurem. Do žeber bazénu jsou vyvrtány otvory a jimi ve dvou vodorovných řadách prostrčeny dráty (roxory), které po ztuhnutí betonu zvýší tuhost skeletu.

Samotné obetonování je náročná činnost, která vyžaduje pečlivost a dostatek času. Při práci využíváme rozepření horních hran bazénu pomocí trámků a současně protitlaku vody napouštěné do bazénu. Jako první napustíme 25 – 30 cm vody a obsypeme bazén suchým betonem do výšky 25 cm. V případě, že je výkop širší o více než 20 cm, na stranách bazénu můžeme použít bednění, které po ztvrdnutí betonového límce zvedneme o dalších 30 cm a postupujeme stejným způsobem – vždy o něco více vody v bazénu než výška betonového límce. Mezeru mezi betonem a stěnou výkopu postupně zahazujeme a zhutňujeme zeminou. Velmi důležité je sledovat rovinnost bazénu, hlavně horních hran a případné prohyby vyrovnáme buď připuštěním vody nebo zvýšením betonového zásypu. Horní lem bazénu zakryjeme proti možnému poškrábání látkou, kartonem apod. Vestavěné schodiště nejdříve vyrovnáme do vodováhy, podepřeme např. přesně dlouhou podpěrou pod horním schodem. Jednotlivé schody podezdíme nebo podbetonujeme a to tak, aby nevznikly mezery mezi nášlapem schodu a zdí či betonem. Skimmer obložíme pásky polystyrenu tak, aby nebyl přímo zalit betonem kvůli možné výměně v případě jeho poškození. Obetonování bazénu je nutno věnovat maximální pozornost, proto doporučujeme toto provádět v rozmezí 3 – 4 dnů, aby mohl beton ukládaný po asi 30 cm vrstvách dobře ztuhnout.

Před zimním obdobím je nutno bazén upustit 10 – 15 cm pod vratné trysky. Voda v bazénu musí zůstat, aby protitlakem čelila tlaku zamrzající okolní zeminy. Na hladinu se položí lehce deformovatelné předměty (kus polystyrenu, duše z pneu, PET láhve). Z filtrační nádoby, čerpadla a potrubních rozvodů se vypustí voda, čerpadlo je vhodné vyjmout a umístit do sucha.

Rozhodnete-li se pro zastřešení, rádi Vám navrhneme nejlepší řešení. Dlažba kolem bazénu musí být co nejrovnější, maximální nerovnost +/- 3mm, aby bylo možno umístit kolejnice pro pojezd zastřešení.